HL Deb 30 October 1986 vol 481 cc853-66

6.57 p.m.

Consideration of Commons amendments resumed.

  cc853-4
 1. COMMONS AMENDMENT 176 words
 2. c854
 3. COMMONS AMENDMENT 59 words
 4. cc854-6
 5. COMMONS AMENDMENTS 1,615 words
 6. cc856-7
 7. COMMONS AMENDMENT 193 words
 8. c857
 9. COMMONS AMENDMENTS 193 words
 10. cc857-8
 11. COMMONS AMENDMENTS 364 words
 12. c858
 13. COMMONS AMENDMENT 251 words
 14. cc858-9
 15. COMMONS AMENDMENT 172 words
 16. cc859-60
 17. COMMONS AMENDMENTS 450 words
 18. c860
 19. COMMONS AMENDMENTS 229 words
 20. c860
 21. COMMONS AMENDMENTS 129 words
 22. cc860-1
 23. COMMONS AMENDMENTS 235 words
 24. c861
 25. COMMONS AMENDMENTS 221 words
 26. cc861-2
 27. COMMONS AMENDMENT 81 words
 28. c862
 29. COMMONS AMENDMENTS 153 words
 30. c862
 31. COMMONS AMENDMENT 198 words
 32. c862
 33. COMMONS AMENDMENTS 61 words
 34. c863
 35. COMMONS AMENDMENTS 81 words
 36. cc863-4
 37. COMMONS AMENDMENT 1,078 words
 38. cc864-5
 39. COMMONS AMENDMENTS 328 words
 40. cc865-6
 41. COMMONS AMENDMENTS 168 words
 42. c866
 43. COMMONS AMENDMENT 147 words
 44. c866
 45. COMMONS AMENDMENTS 140 words