HC Deb 04 May 1896 vol 40 c536

Committee deferred till Thursday.