HC Deb 04 May 1896 vol 40 c535

Committee deferred till Thursday.