HC Deb 10 July 1961 vol 644 c1

Consideration deferred till Monday next.