HC Deb 01 March 1951 vol 484 c2263

Second Reading deferred till Thursday next.