HC Deb 17 April 1899 vol 69 c1421

Committee deferred till Thursday.