HC Deb 31 May 1897 vol 49 c1710

Committee deferred till Thursday.