HC Deb 31 May 1897 vol 49 c1705

Committee deferred till Thursday.