HC Deb 31 May 1897 vol 49 c1707

Committee deferred till Thursday.