HC Deb 31 May 1897 vol 49 c1708

Committee deferred till Thursday.