HC Deb 25 May 1897 vol 49 c1343

Committee deferred till Thursday.