HC Deb 17 May 1897 vol 49 c714

Committee deferred till Thursday.