HC Deb 17 June 1897 vol 50 c358

Committee deferred till Thursday next.