HC Deb 22 July 1897 vol 51 c840

Third Reading deferred till Monday next.