HC Deb 21 July 1897 vol 51 c683

Third Reading deferred till Monday next.