HC Deb 20 July 1897 vol 51 c640

Committee deferred till Thursday.