HC Deb 13 July 1897 vol 51 c83

Committee deferred till Thursday.