HC Deb 06 July 1897 vol 50 c1295

Committee deferred till Thursday.