HC Deb 05 July 1897 vol 50 c1193

Committee deferred till Thursday.