HC Deb 14 May 1896 vol 40 c1408

Committee deferred till Thursday next.