HC Deb 12 May 1896 vol 40 c1259

Committee deferred till Thursday.