HC Deb 11 May 1896 vol 40 c1101

Committee deferred till Thursday.