HC Deb 07 May 1896 vol 40 c833

Committee deferred till Thursday next.