HC Deb 25 June 1896 vol 42 c129

Committee deferred till Thursday next.