HC Deb 18 June 1896 vol 41 c1415

Committee deferred till Thursday next.