HC Deb 04 June 1896 vol 41 c492

Committee deferred till Thursday next.