HC Deb 21 April 1896 vol 39 c1444

Committee deferred till Thursday.