HC Deb 16 April 1896 vol 39 c1147

Second Reading deferred till Thursday next.