HC Deb 14 April 1896 vol 39 c907

Committee deferred till Thursday.