HC Deb 14 April 1896 vol 39 c940

Committee deferred till Thursday.