HL Deb 21 July 1977 vol 386 cc454-548

4.22 p.m.

Consideration of Commons Amendments resumed.

  cc454-7
 1. COMMONS AMENDMENTS 1,184 words
 2. cc457-8
 3. COMMONS AMENDMENTS 756 words
 4. cc458-65
 5. COMMONS AMENDMENT 2,469 words
 6. cc465-7
 7. COMMONS AMENDMENTS 851 words
 8. cc467-74
 9. COMMONS AMENDMENT 3,128 words
 10. cc474-5
 11. COMMONS AMENDMENTS 354 words
 12. cc475-6
 13. COMMONS AMENDMENT 428 words
 14. cc476-80
 15. COMMONS AMENDMENT 1,313 words
 16. cc480-1
 17. COMMONS AMENDMENT 611 words
 18. cc481-5
 19. COMMONS AMENDMENT 1,589 words
 20. cc485-97
 21. AMENDMENT TO COMMONS AMENDMENT No. 64 4,795 words, 1 division
 22. cc497-513
 23. COMMONS AMENDMENT 5,626 words
 24. cc513-6
 25. COMMONS AMENDMENTS 615 words
 26. cc516-24
 27. COMMONS AMENDMENTS 3,460 words
 28. cc524-7
 29. COMMONS AMENDMENTS 1,344 words
 30. cc527-9
 31. COMMONS AMENDMENTS 254 words
 32. cc529-31
 33. COMMONS AMENDMENTS 463 words
 34. cc531-5
 35. SCHEDULE TRANSFER OF FINE ORDERS 1,589 words
 36. cc535-45
 37. SCHEDULE 4,743 words
 38. cc545-6
 39. COMMONS AMENDMENT 134 words
 40. cc546-8
 41. COMMONS AMENDMENTS 876 words