HC Deb 22 April 1947 vol 436 cc813-7
  cc813-4
 1. HYDROCARBON OILS (CUSTOMS) 191 words
 2. cc814-5
 3. TOBACCO (CUSTOMS) 460 words
 4. cc815-6
 5. TOBACCO (EXCISE) 209 words
 6. c816
 7. TOBACCO (DRAWBACK) 268 words
 8. cc816-7
 9. ARTIFICIAL SILK (CUSTOMS AND EXCISE) 435 words
 10. c817
 11. ALLOWANCE FOR ARTIFICIAL SILK USED IN TYRES (CUSTOMS) 58 words