HC Deb 24 February 1999 vol 326 cc318-22W
  c318W
 1. Argentinian Students 163 words
 2. c318W
 3. Senator Pinochet 53 words
 4. c318W
 5. Orlando Da Costa 75 words
 6. c319W
 7. South Africa 81 words
 8. cc319-20W
 9. Sierra Leone 712 words
 10. c320W
 11. Usama bin Laden 52 words
 12. cc320-1W
 13. Zimbabwe 252 words
 14. c321W
 15. Christians 104 words
 16. c321W
 17. Departmental Policies 81 words
 18. c322W
 19. Kenya 143 words
 20. c322W
 21. India 58 words