HC Deb 16 May 1977 vol 932 cc3-5W
  cc3-4W
 1. Power Plant Manufacturing 68 words
  c4W
 2. Drax B Power Station 77 words
  c4W
 3. British Leyland 170 words
  cc4-5W
 4. Chrysler United Kingdom Ltd. 70 words
  c5W
 5. Reyrolle Parsons Ltd. 67 words